fbpx

Download hier de privacy voorwaarden

Privacyverklaring van Bewuste lifestyle
Bewuste lifestyle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerk ik van jou?
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik een aantal gegevens van je nodig.
Deze verstrek je mondeling, telefonisch, per e-mail of via mijn website. Denk hierbij aan:
• Voor en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer/mobielnummer
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarvoor heb ik deze gegevens nodig
Bewuste lifestyle heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om je persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

Identificerende gegevens
Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruik om je identiteit vast te kunnen stellen, zoals je
naam en geboortedatum. Je e-mailadres en telefoonnummer zullen ook worden gebruikt om
contact met je te kunnen onderhouden.
Medische gegevens
Ik verwerk alleen medische gegevens (zogenaamde ‘bijzondere’ en/of gevoelige
persoonsgegevens) die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij
behorende adviezen te kunnen geven.
Al deze bovenstaande gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Evaluatie
Na elk consult zal ik een evaluatie opmaken van wat er is besproken, deze evaluatie zal ik
naar de door jouw opgegeven e-mail sturen, als bijlage in de vorm van een pdf-document.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Persoonsgegevens worden na beëindiging van de behandeling 20 jaar bewaard, (verplichting
volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Je facturen worden maximaal
7 jaar bewaard volgens de eis van de Belastingdienst.
Evaluaties worden na beëindiging van de behandeling 5 jaar bewaard, handig voor het geval
weer opnieuw een consult aangaat.

Delen met anderen
Ik zal jouw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is en met jouw instemming, verstrekken
aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Ook je evaluatie(s) kan je vroegtijdig (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar bewustelifestyle@gmail.com. Er wordt dan een
afspraak met je gemaakt, omdat legitimatie verplicht is om aan te tonen dat het om jouw
persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende
beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of deze zonder jouw toestemming
worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via bewustelifestyle@gmail.com.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook
aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de
privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde
privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is
geplaatst.

Meer informatie
Wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met
mij opnemen via bewustelifestyle@gmail.com.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.

Privacyverklaring van Bewuste lifestyle
Bewuste lifestyle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerk ik van jou?
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik een aantal gegevens van je nodig.
Deze verstrek je mondeling, telefonisch, per e-mail of via mijn website. Denk hierbij aan:
• Voor en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer /mobielnummer
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarvoor heb ik deze gegevens nodig
Bewuste lifestyle heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om je persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

Identificerende gegevens
Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruik om je identiteit vast te kunnen stellen, zoals je
naam en geboortedatum. Je e-mailadres en telefoonnummer zullen ook worden gebruikt om
contact met je te kunnen onderhouden.
Medische gegevens
Ik verwerk alleen medische gegevens (zogenaamde ‘bijzondere’ en/of gevoelige
persoonsgegevens) die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij
behorende adviezen te kunnen geven.
Al deze bovenstaande gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Evaluatie
Na elk consult zal ik een evaluatie opmaken van wat er is besproken, deze evaluatie zal ik
naar de door jouw opgegeven e-mail sturen, als bijlage in de vorm van een pdf-document.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Persoonsgegevens worden na beëindiging van de behandeling 20 jaar bewaard, (verplichting
volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Je facturen worden maximaal
7 jaar bewaard volgens de eis van de Belastingdienst.
Evaluaties worden na beëindiging van de behandeling 5 jaar bewaard, handig voor het geval
weer opnieuw een consult aangaat.

Delen met anderen
Ik zal jouw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is en met jouw instemming, verstrekken
aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Ook je evaluatie(s) kan je vroegtijdig (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar bewustelifestyle@gmail.com. Er wordt dan een
afspraak met je gemaakt, omdat legitimatie verplicht is om aan te tonen dat het om jouw
persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende
beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of deze zonder jouw toestemming
worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via bewustelifestyle@gmail.com.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook
aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de
privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde
privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is
geplaatst.

Meer informatie
Wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met
mij opnemen via bewustelifestyle@gmail.com.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.